Preskoči na vsebino

od 27. maja do 14. junija 2024, Osnovna šola Sladki Vrh

Od telovadbe do športa: šolska telovadba na Slovenskem skozi čas. Zdrav duh v zdravem telesu.

Potreba po gibanju in telesni dejavnosti je osnovna človekova potreba. Že v antični Grčiji so imeli to dejavnost za nepogrešljiv del šolskega pouka, prosvetljenstvo konec 18. stol. pa jo je začelo šteti za nujno sestavino splošne vzgoje. Uvajanje telesne vadbe oz. telovadbe ali ponekod gimnastike se je na Slovenskem začelo najprej v društvih, šele potem v šolah. Telovadba je imela dvojni namen: podpirati telesni razvoj in zdravje otrok, na splošno gledano pa vzgajati njihov značaj in osebnost.

Potreba po gibanju in telesni dejavnosti je osnovna človekova potreba. Že v antični Grčiji so imeli to dejavnost za nepogrešljiv del šolskega pouka, prosvetljenstvo konec 18. stol. pa jo je začelo šteti za nujno sestavino splošne vzgoje. Uvajanje telesne vadbe oz. telovadbe ali ponekod gimnastike se je na Slovenskem začelo najprej v društvih, šele potem v šolah. Telovadba je imela dvojni namen: podpirati telesni razvoj in zdravje otrok, na splošno gledano pa vzgajati njihov značaj in osebnost.

1869 – telovadba
1932 – telovadba po sokolskem sistemu
1945 – fizkultura
1950 – telesna vzgoja
1996 – športna vzgoja
2013 – šport

____________________________________

Pretekla gostovanja
– 13. do 30.11.2023, OŠ Prežihov Voranc
– 16.1. do 14.2.2024, Gimnazija Slovenj Gradec
– 15.2. do 29.2.2024, Vrtec Vodmat
– 4.3. do 15.3.2024, OŠ Matije Čopa Kranj
– 15.3. do 4.4.2024, Fakulteta za šport UL
– 4.4. do 11.4.2024, OŠ COL
– 11.4. do 22.4.2024, OŠ Otlica
– 27.5. do 14.6.2024, OŠ Sladki Vrh

Avtorji razstave

Avtorica razstave in zloženke: Mateja Ribarič
Strokovni sodelavec: dr. Tomaž Pavlin
Oblikovanje in postavitev razstave: Marijan Javoršek, Matjaž Kavar
Pomoč pri postavitvi: Matic Intihar
Gradivo: Slovenski šolski muzej, Muzej športa, OŠ Sladki Vrh, Gimnazija Slovenj Gradec, OŠ 8 talcev Logatec, OŠ Dolenjske Toplice, ZŠRS Planica
Lektoriranje: Martina Oberman Žnidarčič
Oblikovanje, računalniška priprava in tisk: Matjaž Kavar, RAORA d.o.o.
Naklada: 200 izvodov
Razstavni katalog – zloženka 159
Izdal in založil Slovenski šolski muzej, zanj mag. Stane Okoliš, november 2023.
Razstavo je podprlo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje RS.

Prijava na e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v Slovenskem šolskem muzeju! Prijavite se na naše e-novice in prejmite informacije o novostih in aktivnostih muzeja.

Prijavite se