Preskoči na vsebino

Z dvema prispevkoma smo sodelovali na konferenci Šole in muzeji

EDUCA izobraževanje v sodelovanju z uglednimi ustanovami iz Slovenije, Hrvaške ter Srbije je pripravilo že 7. mednarodno konferenco Šole in muzeji, ki je potekala od 18. do 20. aprila 2024 v Velenju. Tema konference je bila posvečena teoriji in praksi muzejske pedagogike.

Konference sta se udeležili tudi dve kustosinji Slovenskega šolskega muzeja. Muzejska svetnica Mateja Ribarič je predstavila prispevek Od telovadbe do športa – šolska telovadba na Slovenskem skozi čas, Mateja Pušnik, koordinatorka in organizatorka kulturnih programov, pa je z udeleženci izpeljala delavnico muzejski migatlon, ki je športno obarvani program v Slovenskem šolskem muzeju.

EDUCA je dogodek, ki vsako letu združi učitelje in vzgojitelje na eni ter muzejske pedagoge/kustose na drugi strani z namenom medsebojne izmenjave pogledov in dobrih praks glede priprave in izvedbe obiska otrok v muzeju ali galeriji.

Prispevki učiteljev in kustosov so bili razdeljeni na 4 vsebinske sklope:
A. Učni načrti in muzeji (povezave in analize na ravni učnih ciljev, vsebin, metod in oblik dela, pomen tacitnega znanja, izkustveno učenje, konstruktivizem, …)
B. Medpredmetno povezovanje (korelacija) v šolah in muzejih (povezave na ravni učnih ciljev in vsebin, nadgrajevanje znanja, …)
C. Muzeji in oblikovanje identitete (osebna, lokalna in nacionalna identiteta, osebnostni razvoj)
D. Sodobni muzejsko-pedagoški pristopi in posebnosti.

Skrbna pedagoška priprava otrok v vrtcu oziroma v šoli na obisk muzeja na eni ter prilagojeni pedagoško/didaktični pristopi s strani muzejskih kustosov/pedagogov na drugi strani postajajo v sodobni muzejski pedagogiki ključ do uspešnega sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in muzeji oz. galerijami.

Skupinska fotografija konference Šole in muzeji v Velenju

Naslovni banner konference

Prijava na e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v Slovenskem šolskem muzeju! Prijavite se na naše e-novice in prejmite informacije o novostih in aktivnostih muzeja.

Prijavite se