Preskoči na vsebino

Uredniški odbor revije Šolska kronika

Izdajatelja

Slovenski šolski muzej in Zveza zgodovinskih društev Slovenija

Uredniški odbor revije Šolska kronika

 • Anton Arko (odgovorni urednik), prof. zgod. in ruskega jezika, višji kustos, Slovenski šolski muzej, Ljubljana,
 • mag. Marjetka Balkovec Debevec, mag. znanosti s področja etnologije in prof. zgod., muzejska svetnica, Slovenski šolski muzej, Ljubljana,
 • Dragica Čeč, dr. zgodovinskih znanosti, višja znanstvena sodelavka, Znanstveno – raziskovalno središče Koper.
 • dr. Theodor Domej, mag. dr., strokovni nadzornik za slovenščino v p., Deželni šolski svet, Celovec, Avstrija,
 • dr. Darko Friš, dr. zgodovinskih znanosti, red. prof., predstojnik oddelka za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, odgovorni urednik revije Studia Historica Slovenica – Časopis za humanistične in družboslovne študije, Maribor,
 • dr. Boris Golec, dr. zgodovinskih znanosti, izr. prof., Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, znanstveni svétnik, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, ZRC SAZU Ljubljana,
 • Ksenija Guzej, prof. likovne umetnosti, poslovna sekretarka, Slovenski šolski muzej, Ljubljana,
 • dr. Piotr Kopiec, dr. teoloških in socioloških znanosti, prof., Teološka fakulteta Katoliške univerze Janeza Pavla II. v Lublinu, Poljska
 • Polona Koželj, prof. likovne umetnosti, bibliotekarka, vodja knjižnice, Slovenski šolski muzej, Ljubljana,
 • mag. Marija Lesjak Reichenberg, mag. socioloških znanosti, svétnica, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana,
 • Marko Ljubič, prof. zgod. in univ. dipl. ped., muzejski svetovalec, Slovenski šolski muzej, Ljubljana,
 • dr. Simon Malmenvall (namestnik odgovornega urednika), doc., dipl. rusistike, mag. zgodovine, dr. teoloških znanosti, Slovenski šolski muzej in Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani.
 • dr. Zdenko Medveš, zaslužni prof., dr. pedagoških znanosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, v p.,
 • mag. Stane Okoliš, (odgovorna oseba izdajatelja), mag. zgodovinskih znanosti, direktor Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana,
 • dr. Mojca Peček Čuk, dr. pedagoških znanosti, prof., Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,
 • dr. Leopoldina Plut Pregelj, dr. pedagoških znanosti, pridružena raziskovalka, College of Education, University of Maryland, College Park, MD. ZDA,
 • dr. Edvard Protner, dr. pedagoških znanosti, prof., predstojnik oddelka za pedagogiko, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru,
 • Mateja Pušnik, univ. dipl. umet. zgod., koordinator in organizator kulturnih programov, Slovenski šolski muzej, Ljubljana.
 • dr. Vladislav Puzović, dr. teoloških znanosti, prof., Pravoslavna teološka fakulteta Univerze v Beogradu.
 • Mateja Ribarič, prof. zgod. in sociologije, muzejska svetovalka, Slovenski šolski muzej, Ljubljana,
 • dr. Branko Šuštar, dr. zgodovinskih znanosti, muzejski svetnik, Slovenski šolski muzej, Ljubljana

Prijava na e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v Slovenskem šolskem muzeju! Prijavite se na naše e-novice in prejmite informacije o novostih in aktivnostih muzeja.

Prijavite se