Preskoči na vsebino

Izjava o etiki objavljanja in zlorabah pri objavljanju v reviji Šolska kronika

IZJAVA O ETIKI OBJAVLJANJA IN ZLORABAH PRI OBJAVLJANJU V REVIJI ŠOLSKA KRONIKA

Pomemben vidik uredniške in recenzentske politike ter dela v reviji Šolska kronika je etika objavljanja. Njene smernice bazirajo na uredniški politiki založbe Elsevier in na podlagi priporočil Komiteja za etiko objavljanja (COPE). Izjava opredeljuje etično ravnaje vseh udeležencev v postopku objavljanja (avtorjev, recenzentov, uredniškega odbora in urednikov).

DOLŽNOSTI UREDNIKA IN UREDNIŠTVA

Odločitev o primernosti
– Urednik je dolžan avtorje seznaniti z navodili za pisanje prispevkov.
– Urednik mora vsak prispevek poslati vsaj dvema recenzentoma, ki sta poznavalca zgodovine šolstva in vzgoje na Slovenskem. Urednik, uredništvo in recenzenti se zavezujejo k anonimnosti postopkov.
– Dolžnost urednika je, da po posvetu z recenzenti in uredniškim odborom presodi, ali je prispevek primeren za objavo.

Načelo poštenosti oz. strokovne korektnosti
– Ustreznost prispevkov se presoja ne glede na raso, spol, spolno usmerjenost, versko prepričanje, etični izvor, državljanstvo ali avtorjevo politično filozofijo.

Načelo zaupnosti
– Uredništvo ne sme razkrivati še neobjavljenih podatkov iz prispevka brez dovoljenja avtorja, prav tako podatke o avtorstvu pridrži recenzentom.

Načelo korektnosti
– Če se po objavi prispevka pojavijo etične pritožbe ali napake, je urednik dolžan objaviti popravek.


ODGOVORNOST RECENZENTOV IN RECENZENTSKI POSTOPEK

Načelo objektivnosti in spoštljivosti
– Recenzija mora biti do avtorja objektivna in spoštljiva, ne sme izražati osebne kritike.

Konflikt interesov
– V primeru konflikta interesov v povezavi z avtorjem, institucijo ali organizacijo recenzent ne sme opravljati recenzentskega postopka.

Načelo zaupnosti in anonimnosti
– Recenzent je zavezan k ohranitvi zaupnosti informacij, ki jih je pridobil med recenziranjem, prav tako jih ne sme uporabiti v osebno korist.
– Recenzije so anonimne, recenzent nima dostopa do avtorjevega imena, hkrati pa avtor ne pozna imena recenzenta. Za anonimizacijo poskrbi urednik.

Navedbe virov in plagiatorstvo
– Recenzent mora avtorja opozoriti  na objavljena dela, ki jih avtor ni navedel v besedilu. Urednika mora obvestiti, če ima sum na plagiatorstvo ali na vsebinsko podobnost prispevka z že objavljenim delom.

Recenzentov prispevek k uredniškim odločitvam
– Recenzent v obrazec navede ali predlaga prispevek za objavo, predlaga primerno tipologijo prispevka, doda pripombe in komentarje, ki avtorju omogočijo izboljšanje prispevka. Vse svoje predloge mora recenzent ustrezno argumentirati.

Odstop od recenzije
– Če recenzent presodi, da ne bo opravil recenzije v dogovorjenem roku, lahko od recenzije odstopi, pri čemer je zavezan pisno obvestiti urednika v najkrajšem možnem času.


DOLŽNOSTI AVTORJEV

Upoštevanje navodil
– Pri pisanju prispevkov so se avtorji dolžni držati navodil za pisanje, ki so objavljeni na spletni strani Slovenskega šolskega muzeja in v vsaki številki revije Šolska kronika.

Standardi poročanja
– Ugotovitve v prispevkih naj bodo predstavljene jasno in točno, podatki naj bodo zanesljivi in preverljivi.
– Prispevki morajo vsebovati dovolj jasnih reference, ki omogočajo nadaljnjo raziskavo drugim avtorjem.

Načelo izvirnosti in plagiatorstvo
– Dobesedno navajanje naj bo v navednicah, brez sprememb in primerno citirano. Plagiatorstvo je neetično ravnanje in je pri objavljanju nedopustno in se smatra kot kaznivo dejanje.
– Avtorji  v celoti odgovarjajo za vsebino in za izvirnost znanstvenega dela ter rezultatov raziskav. Obenem so zavezani k točnosti in korektnosti pri navajanju uporabljenih del drugih avtorjev.

Večkratno in sočasno objavljanje
– Avtorji so zavezani k enkratni objavi, prispevki ne smejo biti že objavljeni ali v postopku objave v drugi publikaciji.

 

Prijava na e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v Slovenskem šolskem muzeju! Prijavite se na naše e-novice in prejmite informacije o novostih in aktivnostih muzeja.

Prijavite se