Begunsko šolstvo v 20. stoletju – naše in pri nas

2,10 

Nakup je možen v muzejski trgovini.